Obchodní podmínky

Věříme, že český design budete nakupovat se stejnou láskou, s jakou se o něj my staráme už více než 20 let.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodem

Tento dokument upravuje práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi (dále označován zájmenem „my“) a kupujícím (dále označován zájmenem „vy“ nebo jen „kupující“) prostřednictvím našeho online shopu. Objednáním zboží na shop.czechdesign.cz poskytujete svůj souhlas se závazkem k podmínkám uvedeným v tomto dokumentu.

2. Naše kontaktní údaje

Telefon: +420 777 190 774
Email: shop@czechdesign.cz

Provozovatel: CZECHDESIGN CENTER s.r.o.
Sídlo: Francouzská 284/94, Praha Vršovice, 101 00
IČ: 06196870  DIČ: CZ06196870
Zapsaná: Spisová značka 277502 C, Městský soud v Praze. 
Jediným vlastníkem je nezisková společnost CZECHDESIGN.CZ, z.s., jednatelem je Mgr. Jana Vinšová.
Jsme plátci DPH.

Seznam provozoven: Czechdesign, Myslíkova 5, Praha 1, Provozní doba: pondělí až pátek 11–19 hod, sobota 10–18 hod, neděle 10–19 hod.
Zavazujeme se na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.

3. Kupní smlouva

K tomu, abychom mohli uzavřít kupní smlouvu, je potřeba, abyste na našem e-shopu vytvořili objednávku. V uzavřené smlouvě musí být uvedeny následující údaje:

 • Informace o kupovaném zboží, které si do své objednávky přidáváte tlačítkem „Přidat do košíku“;
 • Informace ceně zboží, ceně za dopravu, způsobu platby za realizovanou objednávku a požadovaném způsobu doručení zboží. Tyto informace budou ve vaší objednávce uvedeny automaticky, a to v rozhraní e-shopu po výběru kupovaného zboží a zvolení způsobu jeho doručení a platby;
 • Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom Vám mohli objednávku doručit. Konkrétně se jedná o jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V případě, že máte zřízen uživatelský účet, můžete objednávku udělat i prostřednictvím tohoto účtu. Výhodou je, že není potřeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje. Stačí jen zkontrolovat jejich správnost a úplnost. Postup při objednávání je totožný jako v případě nákupu bez uživatelského účtu.

V průběhu tvorby objednávky je možné až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito podmínkami. V opačném případě bohužel není možné objednávku dokončit. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo nám. Po uzavření smlouvy Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny uvedené v objednávce.

určitých případech je možné k nákupu zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je potřeba, abyste v průběhu objednávky vyplnili údaje o slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, sleva bude na zboží uplatněna.

Jakmile Vaši objednávku obdržíme, dostanete v nejkratší možné době potvrzení ve formě e-mailu na adresu uvedenou v objednávce. Součástí e-mailu bude shrnutí objednávky a tento dokument obsažený v příloze zprávy.

Mohou však nastat i případy, kdy Vám nebudeme moct objednávku potvrdit. Nejčastěji jde o případ nedostupného zboží. Pokud nastane jakýkoliv důvod, pro který nemůžeme objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte. 

Rovněž bychom Vás rádi upozornili, že v případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám zboží za tuto cenu dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření kupní smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě (s upravenou cenou) oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra. 

4. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

Cena zboží je vždy uvedena v rámci našeho e-shopu, ve Vaší objednávce, a ve smlouvě. Pokud cena uvedená u zboží na e-shopu nebude totožná s cenou uvedenou v objednávce, platí cena uvedená právě v této objednávce, přičemž bude vždy totožná i s cenou, která je ve smlouvě. Kromě ceny zboží ve Vaší objednávce naleznete také cenu za dopravu, případně podmínky dopravy zdarma. Informace týkající se jednotlivých způsobů dopravy a platby naleznete rozkliknutím tohoto odkazu. V případě platby bankovním převodem je za okamžik zaplacení celkové ceny považován okamžik připsání požadované částky na náš účet. V ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby. Platbu celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření smlouvy (tj. po uskutečnění objednávky) a před předáním objednaného zboží. Celková cena je vždy uvedena včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Vlastnické právo na zboží na Vás přechází bezprostředně po zaplacení. 

V případě, že zvolíte formu platby na dobírku a dojde z vaší strany ke zrušení objednávky po jejím odeslání či k nepřevzetí zboží od dopravce, máme právo na uhrazení nákladů spojených s vrácením zásilky. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu a jsou splatné 14 dní od doručení e-mailu.

5. Doručení zboží, přechod nebezpečí škody na zboží

Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba doručení uvedená na stránce u každého produktu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby doručení. V případě osobního odběru na provozovně Vás o možnosti vyzvednutí zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu a SMS zprávy. 

Nebezpečí škody na zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. Po převzetí zboží od dopravce je potřeba zkontrolovat, že obal zboží je neporušený. V případě jakýchkoliv závad je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností zboží od dopravce převzít. Pokud zboží nepřevezmete z jiného než tohoto důvodu, na Vás nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro Vás znamená, že od daného okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoliv znehodnocením zboží.

Pokud po otevření zásilky zjistíte, že zboží se při přepravě (například rozbité sklo) poškodilo, neposílejte nám ho zpět, ale ihned vyfoťte krabici i její obsah, aby bylo vidět zabalené zboží. Následně zboží vyjměte a vyfoťte jej tak, aby bylo vidět jeho poškození. Tyto fotografie buď zašlete s krátkým popisem na náš e-mail shop@czechdesign.cz nebo vyplňte krátký formulář po stisknutí tlačítka “Zboží přišlo poškozené”, které naleznete na tomto odkazu. Reklamaci dopravy lze zadat nejpozději do dvou dnů od převzetí balíčku, následně ji budeme řešit my s přepravcem.

Pokud si objednávku nepřevezmete a bude potřeba Vám zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve smlouvě, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží.

6. Reklamace

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Záruční lhůta na zakoupené zboží je 24 měsíců, přičemž jako záruční list slouží faktura. Tato záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho používáním. Pokud jste vadu na zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží. Tento princip je uplatněn i v případě, je-li vada zboží nevýznamná. Všechny reklamace posuzujeme v souladu s pokyny stanovenými výrobcem/designérem produktu. 

Každou reklamaci je potřeba řešit okamžitě po zjištění vady. Pokud nejste z Prahy, klikněte na tlačítko Reklamace na tomto odkazu a vyplňte jednoduchý formulář, dále pak přiložte kopii faktury a spolu se zbožím jej zašlete na adresu naší provozovny Czechdesign Shop, Myslíkova 5, Praha 1. Na obálku připište „reklamace“. Reklamované zboží nám pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží k nám nesete Vy. V případě kladného vyřízení reklamace Vám bude zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na naše náklady. Pokud máte možnost k nám dojít osobně, doneste poškozené zboží s fakturou přímo k nám a vyřešíme celý proces reklamace osobně na prodejně.

Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit. Protože se často jedná o kousky vyráběné v malých sériích samotnými designéry, prosíme vás o pochopení, vyskytne-li se v průběhu reklamace zdržení. V takové situaci vás budeme neprodleně informovat. Pokud nebude možné zboží opravit, zašleme Vám do 14 dnů na váš účet částku za zboží zpět. V případě nejasností ohledně podmínek reklamace zboží napište na náš e-mail shop@czechdesign.cz.

Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení ve fyzické nebo elektronické podobě, ve kterém budou uvedeny následující informace: 

 • datum, kdy jste reklamaci uplatnili,
 • obsah reklamace,
 • Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace
 • Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí navazujících informací o vyřízení reklamace, o kterém Vás budeme informovat e-mailem.

7. Výměna a vrácení zboží, odstoupení od smlouvy 

Jako náš zákazník máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Podle zákona máte na odstoupení lhůtu 14 dní, my vám ale na rozmyšlenou poskytujeme 30 dní, takže pokud Vám zakoupený produkt nesedí, není problém jej v této lhůtě vrátit.

V případě odstoupení od smlouvy nám však odpovídáte za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým byste se se zbožím seznamovali v kamenné prodejně.

Od smlouvy je možné odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem. Pokud nejste z Prahy, vyplňte jednoduchý formulář o navrácení zboží (kliknutím na tlačítko Vratka), přiložte kopii faktury a spolu se zbožím je odešlete na adresu naší provozovny Czechdesign Shop, Myslíkova 5, Praha 1. Na obálku prosím připište „Vrácení zboží“. V případě odstoupení od smlouvy nám zboží zašlete do 30 dnů od odstoupení, přičemž nesete náklady spojené s navrácením zboží zpátky k nám. V případě, že odstupujete od smlouvy z důvodu porušení uzavřené smlouvy z naší strany, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k nám. Tato podmínka však platí pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme při dodání zboží nabízeli.

Pokud se k nám osobně dostanete, doneste zboží s fakturou přímo k nám a vyřešíme reklamaci na místě. Po obdržení vráceného zboží zašleme zpět odpovídající částku převodem na účet do 14 dnů ode dne našeho přijetí navráceného zboží. Při platbě u nás v hotovosti vám peníze vrátíme na místě ve stejné formě. Zboží je nutné vracet nové, kompletní, nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Vrácení nebo výměna se nevztahuje na nákup poukazů a intimních pomůcek .

Existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží), a to i před uplynutím doby dodání, která byla uvedena ve smlouvě (při uskutečňování objednávky), jsme oprávněni odstoupit od smlouvy kdykoliv před dodáním zboží. Můžeme také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme také oprávněni od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

8. Zakázková výroba

Zakázkovou výrobou se rozumí zboží vyrobené či upravované přímo na míru dle Vašich požadavků. My nabízíme službu zajištění výroby šperku dle konkrétních požadavků zákazníka. Tento typ výroby se týká zejména snubních a zásnubních prstenů. Zakázková výroba snubních a zásnubních prstenů má však specifický režim, který se týká konkrétně plateb (je požadována zálohová platba), termínu dodání (je domluven individuálně a potvrzen e-mailem), odstoupení od smlouvy a úpravy daných šperků. 

 V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůžete Vy jako kupující odstoupit od smlouvy uzavřené na základě zakázkové výroby, jejímž předmětem je:

 • dodávka zboží (např. šperku) upraveného podle přání kupujícího, resp. na míru pro jeho osobu,
 • dodávka šperku, jehož cena (nebo cena jeho komponentu) závisí na odchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

9. Výměna šperku o jiné požadované velikosti a jiné úpravy šperků

Tento bod se vztahuje na dva typy výměny šperku. Jedná se konkrétně o: 

A. výměnu běžně dostupných šperků na e-shopu: Vy jako zákazník jste oprávněn nás požádat (osobně, telefonicky či e-mailem) o výměnu šperku zakoupeného na na našem e-shopu za stejný šperk v jiné požadované velikosti. My takové žádosti rádi vyhovíme, pokud jsou splněny následující předpoklady:

 • daný šperk máme skladem,
 • požádali jste o výměnu dodaného šperku do 30 dnů ode dne doručení příslušného původně zakoupeného šperku,
 • šperk jste nám doručili v původním obalu, spolu se všemi dokumenty týkajícími se předmětného šperku, které jste obdrželi při jeho koupi, dodání a převzetí. Jste také povinni zásilku pojistit pro případ poničení či ztráty.
 • my jako provozovatel jsme Vám e-mailem potvrdili, že jsme schopni příslušnému požadavku na výměnu šperku vyhovět.

Vy jako zákazník nesete náklady spojené s výměnou takového šperku (jedná se zejména o náklady spojené s vrácením původního šperku a zaslání šperku v nové velikosti). Výši kalkulovaných nákladů Vám sdělíme e-mailem. V tomto případě se šperk stává zbožím na zakázku a řídí se pokyny pro zboží na zakázku dle těchto obchodních podmínek.

B. šperky na zakázku prodávaných zejména na https://shop.czechdesign.cz/snoubeni/: v případě úpravy šperku na zakázku, tj. zboží upraveného podle Vašeho přání nebo zboží vyrobeného speciálně pro Vaši osobu, nejste jako kupující v takovém případě oprávněn odstoupit od takové smlouvy bez udání důvodů postupem podle bodu č. 7 těchto obchodních podmínek.

10. Cookies

Náš online shop používá k správnému fungování cookies. Procházením a nakupováním u nás souhlasíte s jejich ukládáním. Díky cookies můžeme náš online shop rozvíjet a vylepšovat. Veškeré informace osobního charakteru považujeme za důvěrné a tak s nimi také nakládáme. V případě, že nesouhlasíte s využitím cookies, může postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „help“ a deaktivovat ukládání souborů cookies ve svém počítači.

11. Zasílání obchodních sdělení - náš newsletter

O novinkách, nových produktech a příležitostech využít probíhající akce je kupující informován pravidelnými e-maily. Pokud o ně ale nestojíte, jednoduše je přímo v zaslaném newsletteru odhlaste. Prodávající nemá povinnost tyto e-maily posílat všem kupujícím. Přihlásit se k jeho pravidelnému odebírání můžete zde.

12. Ochrana vašich osobních údajů

Informace o zákaznících uchováváme v souladu se zákony ČR. Nákupem souhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Informace uchováváme pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tyto osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nezbytném pro doručení zboží. Jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Naše registrační číslo ve Veřejném registru zpracování osobních údajů je 00020166/002.

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce: viz bod 2 – naše kontaktní údaje

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

 1.  smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží,  přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
 2.  provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uchovávat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uchovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
 4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; 
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

13. Uživatelský účet

Na základě Vaší registrace v rámci e-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského účtu. Při registraci uživatelského účtu je Vaší povinností uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

14. Různé

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak obě strany souhlasí, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné nedostatky a mohou být aktualizovány. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit produkty a služby popsané na svých stránkách za účelem jejich aktualizace. Máme také právo tyto podmínky v případě potřeby updatovat či doplňovat.

15. Vlastnická práva designérů zastoupených v našem shopu 

Všechna práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky, realizované návrhy, fotografie na www.czechdesign.cz zůstávají v našem vlastnictví nebo ve vlastnictví poskytovatelů licence.

16. Závěrečná ustanovení

Pokud náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například, že budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

Veškerou písemnou korespondenci budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u našich identifikačních údajů. Korespondenci budeme doručovat na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes adresu, kterou jste nás kontaktovali.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme my i Vy právo od smlouvy odstoupit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.02.2023.

17. Puncovní značky šperků

ag-puncovni-znacky-ag

Informace o dopravě a platbě naleznete ZDE

 

Chcete poznat nás a příběh našeho e-shopu?  Klikněte ZDE.

 

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz